Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Βίντεο

01. Υπεδαφοκαλλιεργητής - Ρίπερ σπείρας 30x30

5 μέτρα , σπαστός

02. Καλλιεργητής 7 m

Γεωργικά μηχανήματα - Δεληβελιώτης - Θεσσαλία - Καρδίτσα

03. Καλλιεργητής προετοιμασίας σπείρας 32x12

04. Καλλιεργητής προετοιμασίας σπείρας 32x12

05. Πολύυνο άροτρο

Γεωργικά μηχανήματα στην Θεσσαλία

06. Υπεδαφοκαλλιεργητής - Ρίπερ τύπου RP7-YBT

Παλαιοφάρσαλα

Δεληβελιώτης - Ρίπερ

από το 1964